[PL] Lampa Zodiak - projekt oświetlenia 
[ENG] Zodiak lamp - lightning design

Opis poniżej. | Description below.
[PL]
Forma lampy Zodiak jest inspirowana matematycznymi diagramami Woronoja, przypominającymi również układy gwiazd na niebie. Ramiona o różnej długości zostały wykonane z rur aluminiowych o przekroju kwadratowym. Waga konstrukcji dodatkowo została zmniejszona dzięki nawierceniu na całej ich długości okrągłych otworów. Źródła światła to paski LED  naklejone na metalowe elementy, instalacja elektryczna biegnie wewnątrz profili, zakończonych po obu stronach gniazdem elektrycznym. Pierścienie pianki poliuretanowej, nasunięte na ramiona lampy, precyzyjnie wycięte za pomocą lasera, zapewniają rozproszoną iluminację. 
Łączniki pomiędzy poszczególnymi elementami to wtyczki elektryczne osadzone w kulkach powstałych w technologii druku 3D. Występują trzy rodzaje łączników, z różnymi kątami pomiędzy wtyczkami, odpowiednio: z dwoma wtyczkami - 180 stopni, z trzema wtyczkami - 120 stopni oraz z czterema wtyczkami - 90 stopni.
Lampa pozwala na swobodę w aranżacji, zmienność formy oraz rozmiaru. Ramiona można dowolnie łączyć ze sobą.

[ENG]
The form of the Zodiac lamp is inspired by the mathematical diagrams of Voronoi, which also resemble the star patterns in the sky. The arms of various lengths are made of aluminium pipes with a square section. The weight of the structure has been additionally reduced by drilling round holes along their entire length. The light sources are LED stripes glued onto metal elements, the electrical installation runs inside the profiles, terminated on both sides with an electrical socket. Polyurethane foam rings, slid over the arms of the lamp, precisely cut with a laser, provide diffuse illumination.
Joints between individual elements are electrical plugs installed in balls made in 3D printing technology. There are three types of connectors, with different angles between the plugs, respectively: with two plugs - 180 degrees, with three plugs - 120 degrees and with four plugs - 90 degrees.
The lamp allows for different arrangements, with various forms and sizes. The arms can be freely connected with each other.
3D model

You may also like

Back to Top